Search*

Uudised

ÕIGE AEG ON ÕPPIDA!
12/06/2014 10:41 Added by*: Kristiine Vahtramäe;
Eestis on probleemiks täiskasvanute suhteliselt madal haridustase ja erihariduse puudumine, mis takistab ligi kolmandikul 24–65-aast astel inimestel konkureerimist tööjõuturul. Inimesi on väga raske õppimise juurde tagasi tuua ning selleks vajalik koostöö erinevate täiskasvanuhariduse osapoolte (koolituse pakkujate, tööandjate, kohalike omavalitsuste, erinevad ministeeriumite ja ametkondade jt) vahel ei ole kahjuks piisav.
 
Probleemiks on see, kuidas levitada infot õppimisvõimalustest ja kuidas jõuda erinevate sihtgruppideni.
Maakondades toimunud piirkondlike arutelude käigus on jõutud tõdemuseni, et seni on
TÕN-i teavitustegevuses vähe kaasatud lasteaedu, kes võiksid olla suurepärased koostööpartnerid teavitamisel. Teevad ju lasteaiad igapäevaselt tänuväärset tööd vanemate suunamisel ja koolitamisel.
 
Lasteaias tuntakse hästi vanemate vajadusi ja ootusi, osatakse oluline info viia nendeni õiges vormis ja „keeles“. Lasteaedade vahendusel saavutatakse kõige hõlpsamini positiivne kontakt, mille pinnalt on hiljem hea edasi liikuda. TÕN-i raames (september – oktoober) on vanematele võimalik jagada teavet täiskasvanuõppe erinevatest võimalustest, kaasates seejuures professionaalseid
karjäärinõustajaid, psühholooge ja täiskasvanute koolitajaid. Omamoodi huvitav oleks kuulata erinevate õppijate edulugusid.
Samuti võivad lasteaiad nädala raames viia vanematele ise läbi erinevaid vabahariduslikke koolitusi.
 
Tegevused lasteaedades toimuvad koostöös
Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduseja Eesti Lastevanemate Liiduga.
 
Kõiki TÕN-i ettevõtmisi kajastatakse ETKA Andrase ja Eesti Lastevanemate Liidu
kodulehtedel (www.andras.ee, www.laps.ee) ning Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse meililistis.
 

Comments* (0):
Add comment*:
Author*: 
:
Human control - type the code shown*:
  Uuenda*
 

Save*

Eesti Русский
 Arvamus (5)Uudiste arhiiv
 Lood elust enesest (4)Uudiste arhiiv
 Toidulaud ja... (5)Uudiste arhiiv
 Uudised (5)Uudiste arhiiv
Sisestused puuduvad
 
     
  
Elitec