Anna allkiri kogukonnakoolide toetuseks

Lapsevanemad soovivad rohkem kaasa rääkida oma laste koolielus. Eesti põhiseadus ütleb, et laste hariduse valikul on otsustav sõna vanematel. Haridusministeerium on viimasel ajal korduvalt kutsunud lapsevanemaid üles arendama oma piirkonnakooli ja mitte otsustama erakooli kasuks.Kehtivate seaduste alusel on lapsevanemal õigus piirkonnakooli arendamisel kaasa rääkida läbi hoolekogu. Hoolekogul on paljudes küsimustes võimalus või suisa kohustus arvamust avaldada, kuid hoolekogu arvamusega arvestamine ei ole kooli juhtkonna ega koolipidaja jaoks kohustuslik ja sõltub üksnes nende tahtest. Koolijuhi valib koolipidaja ehk omavalitsus määramata ajaks.


Nii ongi Eestis kujunenud olukord, kus põhiseaduse järgi vastutab oma lapsele hariduse andmise ja tema koolivaliku eest lapsevanem, tegelikkuses aga vanemate ettepanekuid sageli ei arvestata ning laste hariduse üle otsustab vaid omavalitsus.

Vananeva rahvastikuga maapiirkondades ei leidu alati piisavalt kompetentseid ja motiveeritud ametnikke, kes oskaks ja sooviks kooli arendamisega sisuliselt tegeleda. Lapsevanemad on kooli puudutavates küsimustes vägagi motiveeritud ja soovivad tagada oma järeltulijatele kodulähedast mitmekülgset kaasaegset ja head haridust. Samas on nad jäetud riigi poolt ilma igasugustest reaalsetest võimalustest oma laste koole arendada, kui kooli juhtkond ja/või selle pidaja seda ei soovi. Ilmekaks näiteks on Karula valla Lüllemäe Põhikooli aktiivsed lapsevanemad, kes ei suutnud vaatamata poolteist aastat kestnud pingutusele koolipidaja ega juhtkonna suhtumises midagi muuta.

Nõuame, et seadustega oleks tagatud lastevanematele õigus:
1) osaleda koolijuhi valimisel ja tema töö hindamisel koolipidaja ja kooli õpetajaskonna kõrval võrdse partnerina. Tänapäeval, kui koolidele on seadustega antud väga vabad käed oma näo kujundamisel, on koolijuhi roll kooli arengus määrava tähtsusega. Kooli olulisimad osapooled on kooli pidaja, personal ja laste esindajatena lapsevanemad. Koolijuht tuleb valida kõigi kolme osapoole ühise otsusena. Koolijuhi tööleping peab olema tähtajaline, et kõigil kolmel osapoolel oleks võimalik perioodi lõppedes koolijuhi tööle hinnang anda.
2) osaleda kooli hariduselu kujundavate alusdokumentide (arengukava, põhimäärus, õppekava, kodukord) koostamisel ja kinnitamisel. Kehtivate seaduste alusel on lapsevanemal õigus kaasa rääkida läbi hoolekogu. Hoolekogul on kohustus avaldada kõigi nende dokumentide kohta arvamust, aga nende arvamustega arvestamine sõltub koolijuhi ja koolipidaja tahtest.
3) Kui riigi vaikival nõusolekul kaovad maapiirkondade vähemotiveeritud omavalitsuste saamatuse tagajärjel väikesed koolid, siis peab kodanikualgatuse korras säilima võimalus sarnase maksurahastuse toel rajada lastele hariduse andmiseks ise kodulähedasi erakoole.

Praeguses Põhiseaduse § 37 lg 3 on kirjas, et: “Laste hariduse valikul on otsustav sõna vanematel”. Kui meie nõudmisi ei ole võimalik täita, siis tuleb Põhiseadus vastav punkt viia vastavusse tegeliku olukorraga ning sõnastada ümber järgmiselt: Laste hariduse valikul on otsustav sõna riigil ja omavalitsusel.

Allkirja saab anda keskkonnas petitsioon.ee

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s