MEIST

Eesti Lastevanemate Liit (ELVL) on 30. märtsil 1998. aastal asutatud iseseisev, poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu mittetulundusühing. Meie liikmete tegevuse eesmärgiks on väärtustada Eesti ühiskonnas lapsi, laste kasvatamist ja lapsevanemaid ning esindada neid avalikes huvides.

Oma tegevusega soovime:

  • aidata lapsevanematel olla oma lastele paremad vanemad;
  • olla erinevatele institutsioonidele partneriks lapsi puudutavates küsimustes, seda eriti hariduse ja vaba aja sisustamise valdkondades;
  • muuta kool kohaks, kus lapsel on hea olla;
  • võidelda nii vaimse kui kehalise ülekoormuse vastu koolis;
  • toetada loovust ja isiksuse arengut;
  • seista laste tervise ja tervislike eluviiside eest.

ELVL ühendab endas enam kui 1600 inimest ning meie read täienevad iga kuuga!