KES OLEME? MIDA TEEME?

Eesti Lastevanemate Liit (ELVL) on 30. märtsil 1998. aastal asutatud iseseisev, poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu mittetulundusühing. Meie liikmete tegevuse eesmärgiks on väärtustada Eesti ühiskonnas lapsi, laste kasvatamist ja lapsevanemaid ning esindada neid avalikes huvides.

Meie tegevuse aluseks on veendumus, et vanemad on ainsad, kes parimal moel tahavad, oskavad ja suudavad lapse eest vastutada. Seda vastutust — ning sellega kaasnevaid õigusi — saab mujale delegeerida vaid väga äärmuslikel juhtudel ning pärast väga põhjalikku kaalutlemist.

 • Ilma lasteta pole riigil tulevikku. Järelikult peavad kulutused lastele olema riiklik prioriteet.
 • Lastevanemate Liit seisab ühiskondlike mehhanismide eest, mis loovad heaolu kõigile lastele, mitte üksnes erijuhtudele. Meie tähelepanu all on eelkõige tavaline pere, tavaline laps.
 • Hindame kõrgelt isikupära ja individuaalseid erisusi. Kasvatus ei tohi olla suunatud standardiseerimisele, vaid peab arvestama igaühe eeldusi, võimeid, huvisid.
 • Lapsepõlv on iseseisev väärtus, mitte üksnes ettevalmistus täiskasvanueluks. Lapsel peab ka nüüd ja praegu hea olema.
 • Lapse elu määravad otsused peab ta saama võimalust mööda ise teha. Kui aga laps pole veel küps ise otsustama, siis on otsustusõigus loomulikult tema vanematel. Last mitte tundvad inimesed võivad sekkuda vaid äärmuslikel juhtudel.
 • Oleme vastu mehhaanilisele iibepropagandale. Kui riik kutsub üles lapsi sünnitama, siis peab ta samavõrd mõtlema ka sellele, kuidas nii need lapsed kui ka juba olemas olevad lapsed saaksid üles kasvada võimalikult inimlikes ja arendavates oludes

Oma tegevusega soovime:

 • aidata lapsevanematel olla oma lastele paremad vanemad;
 • olla erinevatele institutsioonidele partneriks lapsi puudutavates küsimustes, seda eriti hariduse ja vaba aja sisustamise valdkondades;
 • muuta kool kohaks, kus lapsel on hea olla;
 • võidelda nii vaimse kui kehalise ülekoormuse vastu koolis.
 • toetada loovust ja isiksuse arengut;
 • seista laste tervise ja tervislike eluviiside eest.

ELVL ühendab endas enam kui 1500 inimest ning meie read täienevad iga kuuga!