KIRJUTASIME

Siit leiad (mittetäieliku) viidete kogu meie (ja meist kirjutatud) artiklitele ja arvamustele Eesti ajalehtedes ja muus meedias.

Kirjutised on reastatud kronoloogiliselt alates uuematest

 • 08.11.2017 – KRISTIINE VAHTRAMÄE: Kas ja kellele on vaja hindeid (PMOL) – ELVL juhatuse liige kirjutab sellest, et et numbrilisi hindeid ei vaja mitte keegi, numbrilised hinded on devalveerunud, ei täida oma eesmärki ega anna soovitud tagasisidet. Küll aga vajame kõik tagasisidet ja seda saame, kui toetame õpimotivatsiooni, anname hinnanguid analüütiliselt ehk kujundavalt ja õppimist toetavalt.
 • 30.08.2017 – AIVAR HALLER: Kuidas saada vaimult suureks? (Eesti Ekspress, tasutud tekst) – Eesti Lastevanemate Liidu üleskutse kooliaasta alguse puhul – rääkigem rohkem oma tunnetest ja õpetagem lapsi oma tunnetega toime tulema.
 • 19.08.2017 – AIVAR HALLER: “POOLT ja VASTU: kas lasteaialastel peaks olema rohkem otsustamisõigust?” (EPLO) – ELVL juhatuse esimehe pooldav kommentaar EPL nädalalõpu küsimusele.
 • 13.06.2017 – PIRET LAKSON: “Viimased nädalad koolis – kas kummivenitamine või tähtis osa õppetööst?” (PMOL) – ELVL juhatuse esimees Aivar Heller ütles kommentaariks, et kõnealune teema on olnud probleemiks koolides, kus kogukonna kujunemine on mingil põhjusel takerdunud
 • 09.03.2017 – AIVE MÕTTUS: “Valus tõde vaese pere argipäevast: lapsed on mu peale tigedad, sest ma ei saa neile midagi lubada” (Maaleht) – ELVL uurngujuht Ivar Tröner tutvustab  2015. aastal läbi viidud eeluuringut, milles osalenud lapsed ja nende vanemad ei vastanud mitte etteantud küsimustele, vaid neid intervjueeriti ja iga vastaja sai vabalt oma mõtteid väljendada. Erilises fookuses oli perede sotsiaalmajanduslik toimetulek ning nende subjektiivne hinnang oma elukvaliteedile.
 • 12.01.2017 KRISTIINE VAHTRAMÄE “Laste väärkohtlemise juhtumeid hoitakse tihti saladuses” (Pealinn) – ELVL juhatuse liige avaldab arvamust laste väärkohtlemise (eriti lasteaedades) juhtude maha vaikimise põhjuste kohta.
 • 01.12. 2016 – AIVE MÕTTUS: “Lapsevanemad: laste koolitee katkemise peamine põhjus on vaesus” – ELVL uuringujuht Ivar Tröner tutvustab esialgseid andmeid 2015.a läbi viidud perede heaolu-uuringust
 • 26.11.2016 – AIVAR HALLER: “Poolt ja vastu: kas ministril peaks olema kõrgharidus?” (EPLO) – ELVL juhatuse liikme vastu olev kommentaar EPL nädalalõpu küsimusele
 • 21.10.2016 – ENN KIRSMAN: “Kas pingeridade koostajad soovivad pühkida väiksed maakoolid maamunalt?” (EPLO) – ELVL juhatuse esimehe arvamuslugu koolide pingeridade teemal.
 • 24.08.2016 – PIRET LAKSON “Eesti koolid lähevad peagi üle viiele vaheajale” (PMOL) – ELVL juhatuse liige Aivar Haller märgib kommentaaris, et kõigil peredel ei ole igal aastal võimalik suvel puhkust võtta ning lisavaheaeg annab perele suurepärase võimaluse ühist aega plaanida
 • 11.05.2016 – AIVAR HALLER: “Poliitbroilerite ajastu saaks läbi” (PMOL) – Kui anname hoolekogudele sisulise ja seadusliku võimu otsustada haridusasutuse käekäigu üle, siis loome uut tüüpi poliitikute kujunemiseks soodsa taimelava, kirjutab ELVL juhatuse liige Aivar Haller.
 • 25.02.2016 – “Kümne organisatsiooni ühispöördumine alkoholireklaami piiramise toetuseks: 1000 surma aastas on liiga palju” (PMOL) – 10 tervist väärtustavat organisatsiooni, sealhulgas ELVL tegid avaliku pöördumise alkoholireklaami keelustamise toetuseks. 
 • 17.12.2105 – ENN KIRSMAN: “Riigigümnaasiumid – kuhu?” (Maaleht) – ELVL juhatuse esimehe arvamusavaldus Harjumaale kavandatavate riigigümnaasiumite asukohavaliku kohta. 
 • 09.10.2015 – MERIKE TEDER “Lastevanemate liit soovitab erakoolide rahastust aasta-aastalt vähendada” (PMOL) – ELVL soovitab vähendada erakoolide rahastamist järk-järgult üheksa aasta jooksul, mitte ühe ropsuga nagu plaanib HTM, et sellega saaksid toime tulla ka äsja lapse erakooli pannud vanemad.
 • 22.05.2015 – AIVAR HALLER: “Poolt ja vastu: kas riigieksamid on oma aja ära elanud?” (EPLO) – ELVL juhatuse liikme pooldav kommentar EPL nädalalõpu küsimusele
 • 20.01.2015 – JOOSEP VÄRK “Haridusspetsialistide hinnangul tuleks kodused ülesanded kaotada” (EPLO) – ELVL juhatuse esimehe Enn Kirsmani kommentaar õpilastele antavate koduste ülesannete kohta
 • 30.10.2014 TOOMAS RANDLO “Videolugu: haridusministeerium suurendaks õpetajate õigusi klassiruumis” – Haridusminister Jevgeni Ossinovski kohtus mitmete ühingute ja liitude (sealhulgas ELVL) esindajatega, et arutada koolide turvalisuse tõstmist ning ühe variandina nähakse ka õpetajatele klassiruumis suuremate õiguste andmist.
 • 21.10.2014 – RIIN ALJAS “Alaealised võivad saada õiguse teha aborti vanemate teadmata” (EPLO) – ELVL juhatuse liikme Aivar Halleri kommentaar kavatsusele muuta seadust nii, et see laseks alaealistel aborti teha ilma vanema nõusolekuta ja neile ütlemata.
 • 10.09.2014 ENN KIRSMAN: “Eesti haridussüsteemi neli kitsaskohta” (Ida-Harjumaa nädalaeht “Sõnumitooja”) – ELVL juhatuse esimees kirjutab neljast kitsastkohast – liiga suurest konkurentsile orienteeritusest, klient-teenindaja suhe, eksimatuse kultus, kuluefektiivsuse nõue – mis takistavad Eesti haridussüsteemil olla maailma parim.
 • 13.06.2014 – Pöördumine: mida teed sina, et sinu laps ei jooks? (PMOL) – 24 vabaühendust (sh ELVL) koos Tervise Arengu Instituudi ning politsei- ja piirivalveametiga pöördusid lapsevanemate poole üleskutsega loobuda lastega suveüritustel käies ise alkoholi joomisest või seda piirata ning leppida peres ja sõpruskonnas kokku, et lastele seltskonnas alkoholi ei pakuta ja laste juuresolekul piirduvad ka täiskasvanud vähesega.
 • 11.06.2014 – Ühingud nõuavad kõrgemat lahja alkoholi aktsiisi (BNS) – Sihtasutus Eesti Tervise Fond ning mittetulundusühingud Eesti Lastevanemate Liit ja Eesti Terviseedenduse Ühing pöördusid riigikogu poole, paludes valitsuse ettepanekut alkoholi aktsiisi tõstmiseks sellisel kujul mitte toetada, sest eelnõu ei vähenda piisavalt lahja alkoholi kättesaadavust.
 • 16.01.2014 PIRET LAKSON “Vabaühendused loodavad alkoholivabale laulu- ja tantsupeole” (PMOL) – Vabaühenduste (sh ELVL) pöördumine laulu ja tantsupeo sihtasutuse nõukogu poole palvega teha 2014. aasta laulu- ja tantsupidu alkoholivabaks.
 • 14.12.2013 – ENN KIRSMAN: Poolt ja vastu: Kas jõulunädala võiks riigipühaks kuulutada?” (EPLO) – ELVL juhatuse esimehe pooldav kommentaar EPL nädalalõpu küsimusele jõulunädala kohta
 • 22.06.2013 – ENN KIRSMAN “Kas “mitterahuldav” on nüüd positiivne hinne?” (ERR PORTAAL) – ELVL juhatuse esimehe arvamuslugu muudatusest, millega kehtestati gümnaasiumite riigieksamitel lävendiks üks punkt.
 • 12.06.2013 –  “Eesti Lastevanemate Liit: eliitkoolid ei peaks toimima linnakoolidena”  (PMOL) – ELVL juhatuse esimehe Enn Kirsmani arvamuslugu sellest, et nii-öelda eliitkoolid, mis varjatult lapsevanematelt õppemaksu koguvad ei peaks tegutsema munitsipaalkoolidena vaid peaksid ausalt ja samadel alustel konkureerima erakoolidega.
 • 02.06.2013 – AIVAR HALLER: “Lihtne inimlik armastus” (Maaleht) – ELVL juhatuse liige väljendab seisukohta, et Eesti vajab praegu enam hoolimist, iseendaga tegelemist, aktiivset osalust elus, mitte eelarvamusi ja vaenu.
 • 20.05.2013 – LAURI TANKLER. RIIN HALJAS “Loodavat Reaali erapõhikooli kritiseeritakse Tallinna reaalkooli mainest kasu lõikamise pärast” (EPLO) – ELVL juhatuse liikmete Enn Kirsmani ja Aivar Halleri kommentaar Tallinna Reaalkooli juurde kavandatava erakooli eetilisuse kohta.
 • 02.05.2013 – KADRI IBRUS “Lastekaitseliidud: ministeerium lõpetagu raha salajane suunamine” (EPLO) – ELVL juhatuse esimehe Enn Kirsmani kommentaar MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskuse teaduslikult kontrollimata laste heaolu hindamise juhendi kasutuselevõtu kohta.
 • 24.03.2013 – LIISA PAKOSTA: “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse valikud Eestis 2013” – ELVL eestseisuse (ja Riigikogu kultuurikomisjoni) liige Liisa Pakosta: Tänases hariduspoliitikas ei peeta isegi mitte arutamisväärseks seda, kas õpetaja õpetab lapsi üksinda või on tal on koolis kasutada tugimeeskond tugispetsialistide näol.
 • 05.03.2013 – URMAS JAAGANT “Häda sotsiaalmeedias: eestlane läheb alusetu hoiatuse peale paanikasse” (EPLO) – ELVL juhatuse esimehe Enn Kirsmani kommentaar Facebookis jm sotsiaalmeedias jagatavate “hoiatuste” kohta.
 • 10.02.2013 – “Lastevanemate liit: koolis toimuv on ühiskonna peegel” (DELFI) – ELVL juhatuse liige Aivar Haller leiab Delfile antud usutluses, et koolis aset leidvad sündmused peegeldavad ennekõike ühiskonnas toimuvat. Halleri arvates lasub Tõstamaal aset leidnud koolivägivallajuhtumi vastutus eelkõige kooli, aga ka lapsevanemate õlul. 
 • 07.02.2013 – KRISTIINE VAHTRAMÄE “Lapsevanemal on mure” (PMOL) – ELVL koolitusjuht avaldab arvamust, et lapsevanemal ei ole õigust otsustada teiste laste või õpetaja lasteaiarühmast välja arvamist – see on institutsiooniline  vägivald.
 • 30.01.2013 –  AIVAR HALLER: “Koolikiusu raviks uus aine – suhteõpetus” (PMOL) – ELVL juhatuse liikme seisukoht, et koolikiusu ära hoidmiseks tuleks koolidesse viia sisse uus õppeaine – suhteõpetus mille käigus lapsed ja noored õpivad eakohaselt suhteid väärtustama, neid looma, hoidma ja vajadusel lõpetama.
 •  25.01.2013 – ENN KIRSMAN: “Mida teha, et noored tahaksid õpetajaks õppida?” (Õpetajate Leht) – ELVL juhatuse esimehe arvamusavalduses esitatakse õpetajatele üleskutse lõpetada hala madalate palkade jms üle ning tehakse ettepanek seada koolides sisse täistöökohaga klassijuhatajad.
 • 05.12.2012 – AIVAR HALLER: “Emad-isad hakaku vähem jooma” (PMOL) – ELVL juhatuse liikme arvamuslugu sellest, et sõltuvusainete tarbimine on tagajärg ning nende tarbimise vastu võitlemise asemel tuleks tegeleda hoopis algpõhjuste välja selgitamise ja kõrvaldamisega.
 • 18.10.2012 – AIVAR HALLER: “Kas valmistume väärikaks väljasuremiseks?” (Maaleht) – ELVL juhatuse liikme arvamuslugu, milles esitatakse seisukoht, et parim viis eesti rahvuse säilimiseks on haridussüsteemi reformimine. Haridussüsteem on ühiskonna selgroog. See on koht, kus haritud asjatundjad saavad kõige väiksema vaevaga ühiskonnas suurte ja süsteemsete muutuste jaoks eeldusi luua. Selle asemel et kõveraks kasvanud puid hiljem sirgeks painutada, on mõttekas luua noortele istikutele sirgeks kasvamise tingimused.
 • 02.10.2012 – “Lapsevanemate liit: arenguvestlus on tähtsaim tööriist lapse arengu suunamisel” (PMOL) – ELVL juhatuse esimees väljendab seisukohta, et arenguvestluste kaotamine, nagu seda plaanis HTM ei ole õige tee. Selle asemel tuleks hoopis suurendada “kontakttundide” arvu klassijuhataja ja perekonna vahel. See on võimalik ainult siis, kui seatakse sisse klassijuhataja ametikoht, mitte ei sunnita õpetajaid täitma klassijuhatamise ülesandeid lisakohustusena.
 • 05.09.2012 – AIVAR HALLER: “Pühendumise indeksi ja lojaalsuse mõõdik kooli hindama” (PMOL) – ELVL juhatuse liige Aivar Haller pakub uudse mooduse, mille abi koole hinnata – appi tuleb võtta pühendumise indeks ja lojaalsuse mõõdik.
 • 29.08.2012 – ENN KIRSMAN: “Eksamipingeread on kuritegu” (PMOL) – Riigieksamite pingerida peegeldab teemade äraarvamisoskust, tublide väikekoolide kiusamist ja mõnes koolis käivat manipuleerimist, leiab ELVL juht.
 • 24.08.2012Lastevanemate liit: varasem kooliiga rikuks laste tervise (PMOL) – ELVL juhatuse liige Aivar Haller märgib, et plaaniga lapsed 6-aastaselt kooli saata ja lühendada keskkooliharidus 11 aastale ei saavutaks ühiskond muud, kui laste tervise rikkumise.
 • 14.08.2012 – ENN KIRSMAN: “Eri Klas hinnaku kooli füüsikaõpet” (PMOL) – ELVL juhatuse esimees kirjutab haridusminister Jaak Aaviksoo nn kehalise kasvatuse õpetaja ideed täiendades, et koolis õpitavat peaks hindama tipptegijad teistest valdkondadest.
 • 10.07.2012 – AIVAR HALLER: “Eesti lastevanemate muretuse põhjus on teadmatus” (PMOL) – Internetiohutuse uuringu kohaselt on Eesti lapsed internetis ühed ohustatumad Euroopas, samas on Eesti lapsevanemad ühed muretumatest, selle põhjuseks peab ELVL juhatuse liige teadmatust. Artiklis on viide ka ERR-i videole.
 • 03.07.2012 – URMAS NEEME “Eesti Lastevanemate Liit tahab kohustuslikest riigieksamitest loobuda” (PMOL) – Riigieksamid on oma praegusel kujul, määrates korraga abiturientide koolilõpetamise ja ülikooli astumise, oma aja ära elanud ning takistavad õpilaste ja õpetajate arengut, leiab ELVL juhatuse esimees Enn Kirsman.
 • 28.06.2012 – AIVAR HALLER: “Pole siin mingit naiste vandenõud” (PMOL) – ELVL juhatuse liige Aivar Haller arvustab Priit Pulleritsu kriitikat naisi eelistava koolisüsteemi kohta kommenteerides, et tegu pole ühe soopoole vandenõuga, vaid asjaoluga, et haridussüsteem ei arvesta piisavalt arengufaase, iseloome ja andeid.
 • 15.06.2012 – OLIVER KUND “Lastevanemate liit: veerandite kaotamine õpilaste kurnatust ei vähenda” (PMOL) – ELVL juhatuse esimees Enn Kirsman avaldab arvamust nn veerandite süsteemi plaanitava muutmise kohta, et ainult õppeveerandite kaotamine õpilaste kurnatust ei vähenda, vaid selleks tuleb muuta tervet õppekavade ideoloogiat.
 • 31.03.2012 – ENN KIRSMAN: “Reformi peavad toetama õppekavauuendused” (PMOL, avaldati ka Õpetajate Lehes) – ELVL juhatuse esimehe arvamuslugu sellest, et gümnaasiumireform tuleb võtta ette koos õppekava radikaalse ümberkorraldamisega.
 • 01.03.2012 – ENN KIRSMAN: “Vajame uut rahvusliku kasvatuse kongressi!” (Maaleht) – ELVL juhatuse esimehe arvamuslugu, milles väljendatakse seisukohta, et enne kavandatavat koolireformi, tuleks see põhjalikult läbi arutada kõigi huvigruppidega ning parim koht selleks oleks IV rahvusliku kasvatuse kongress.
 • 14.03.2012 – “Lastevanemate esindaja: eesti koolis on kirjalikku vastamist liiga palju” (PMOL) – ELVL juhatuse esimees Enn Kirsman leiab, et koolides peaks kirjaliku vastamise ületähtsustamise asemel hoopis suulisele eneseväljendusele senisest rohkem rõhku panema.
 • 12.03.2012 – ALO RAUN “Kas Aaviksoo idee kärpida koolivaheaega on õige?” (PMOL) – ELVL juhatuse esimehe Enn Kirsmani kommnetaar, milles väljendatakse seisukohta, et koolivaheaegade pikkused tuleks üle vaadata, kuid pigem pikendades kevadist ja sügisest koolivaheaega, mitte lühendades suvist.
 • 15.11.2011 MARTIN SMUTOV “Eesti Lastevanemate Liit: lapse asukoht, tervis ja areng peavad olema kaardistatud” (PMOL) – ELVL koolitusjuhi Kristiine Vahtramäe väitel takistavad varajast probleemide ilmnemise märkamist ja lastele ning peredele õigeaegse abi osutamist mitmed tegurid nagu raha puudus, kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajate vähesus, sotsiaalpedagoogide ja eripedagoogide vähesus, puudulik koostöö perearstidega, traditsioonilised hoiakud end teise pere asjadesse mitte segada ja puudulik teavitus sellest, mida siis teha, kui märgatakse hädas olevat last või peret.
 • 14.11.2011 MARTIN SMUTOV “Riik võib hakata väikelaste sirgumist jälgima” (PMOL ) – ELVL koolitusjuht Kristiine Vahtramäe kommentaar kava kohta muuta vastsündinud lapse vanemale kohustuslikuks iga-aastane või isegi sagedasem perearsti võõrustamine, sest selliste külaskäikudega loodab riik saada enam infot laste arengu kohta, et varakult leida riskigruppi kuuluvad või väärkoheldud lapsed.
 • 26.10.2011 – ENN KIRSMAN: “Tasuta koolitoit? Jah, see on elementaarne!” (EPLO) – ELVL juhatuse esimehe arvamuslugu tasuta koolitoidu sisseseadmise kohta Eesti koolides.
 • 02.09.2011 – ALO RAUN “Lapsevanemad toetavad õpetajate palgatõusu” (PMOL) – ELVL koolitusjuht Kristiine Vahtramäe toetav kommentaar õpetajate palgatõusu küsimuses.
 • 29.08.2011 HANNELI RUDI “Rocca al Mare koolilapsed saavad lisavaheaja” (PMOL) – ELVL juhatuse esimehe Enn Kirsmani kommentaar koolivaheaegade kohta Eestis.
 • 04.08.2011 – MERJE PORS Lastevanemate liit: toetuse taastamine on valikute küsimus (PMOL) – ELVL juhatuse liikme Valdek Rohtma hinnangul on riigi seisukoht koolitoetuse taastamata jätmises seoses pingelise eelarvega mõistetav, kuid teatud elanikegruppide – nagu laste – pealt ei peaks kokku hoidma.
 • 09.05.2011 – MERIKE TAMM “Lastevanemate liit: ühe kooli lisaklassid tulevad teise tühjaksjooksmise arvelt” (PMOL) – ELVL esimees Enn Kirsman oli hämmingus, et Tallinna hariduse aastaid tagasi kirjalikult deklareeritud poliitika õhtuste koolivahetuste kaotamise kohta nii kergekäeliselt eemale heideti.
 • 29.03.2011 – ALO RAUN “AIVAR HALLER: Loodame, et Aaviksool jätkub kõrghariduse kõrval aega ka muuks” (PMOL) – ELVL juhatuse liige Aivar Haller tervitab Jaak Aaviksoo saamist haridusministriks ning avaldab lootust, et minister jõuab lisaks tasuta kõrgharidusele ka muude küsimustega tegeleda.
 • 16.03.2011 – ALO RAUN “ENN KIRSMAN: Tallinnas põrkusid kaks bürokraatiamasinat” (PMOL) – ELVL juhatuse esimehe Enn Kirsmani sõnul on Tallinna 1. klassi astumise kord kahe bürokraatiamasina põrkumise tulemus.
 • 19. 02. 2011 – MARIAN MÄNNI „Kas vaesus on häbiasi?“ (Õhtuleht) – ELVL koolitusjuhi Kristiine Vahtramäe kommentaar perede vaesuse teemal
 • 27.01.2011 – REIN SIKK “Bussijuhid ei tohi lapsevankriga emasid aidata” (EPLOL) – ELVL juhatuse esimees Enn Kirsman arvab küsimust kommenteerides, et siin on pigem tegemist elementaarse viisakuse puudumisega.
 • 10.01.2011 – AIVAR HALLER “Eestis tehakse kõik selleks, et luua elitaarne koolisüsteem” (PMOL) – ELVL juhatuse liige  Aivar Haller märgib, et kuigi Eestis räägitakse võrdsusele suunatud koolisüsteemist, tehakse kas teadlikult või rumalusest kõik selleks, et luua elitaarne süsteem.
 • 04.11.2010 – LASTEVANEMATE LIIT: “Hirmu külvav õpetaja peaks koolist lahkuma” (PMOL) – ELVL juhatuse liige Aivar Haller ütleb, et õpetaja, kes huvi loomise asemel kasutab mõjuvahendina hirmu külvamist, peaks koolist lahkuma
 • 22.10.2010 – KADRI RATT “Rasedusega ei tohi kaasneda hirm hukkamõistu” (PMOL) – ELVL juhatuse liikme Aivar Halleri sõnul on Tamsalu koolitüdruku kapist leitud vägivallatunnustega surnud imiku juhtumi puhul tegemist küll ekstreemse erandjuhtumiga, kuid selle võimalikkus näitab, et ühiskonnas on midagi väga korrast ära.
 • 03.09.2010 – ALO RAUN “Hinneteta kasvavad andekamad lapsed” (PMOL) – Postimees.ee online debatis noorte väitlusvõluritega mõttepiigid ristanud ELVL juhatuse liige Aivar Haller: Algklassiõpilaste hindamisest loobudes saaksime andekamad lapsed 
 • 02.09.2010 – AIVAR HALLER: “Iga õpetaja hindab koolis erinevat asja (PMOL) – Iga õpetaja paneb koolis hindeks kahe või viie enda subjektiivsetest kriteeriumitest lähtuvalt ega lähtu universaalsetest reeglitest, leidis ELVL juhatuse liige Postimees.ee online-väitluse lõppsõnas.
 • 30.08.2010 – ALO RAUN: “Tasulise hariduse jutt eeldab uuringut” (PMOL) – ELVL juhatuse esimehe Enn Kirsmani vastulause Tööandjate Keskliidu ettepanekule muuta kogu kõrgharidus Eestis tasuliseks.
 • 26.08.2010 –  ALO RAUN “Eksamipingeread on kurjast” (PMOL) – ELVL juhi Enn Kirsmani sõnul tuleb koolide riigieksamitulemuste põhjal pingeritta seadmine õppimisele kahjuks.
 • 12.08.2010 – SIIRI ERALA “Mida väiksem laps, seda kallimaks 1. september läheb” (PMOL) – ELVL juhatuse esimehe Enn Kirsmani sõnul on lapse koolisaatmise kulud kõige suuremad esimeses klassis.
 • 02.06.2010 – ALO RAUN “Koolireform jagab hoolekogule liiga vähe võimu” (PMOL) – ELVL juhatuse esimees Enn Kirsmani sõnul jätab koolireform hoolekogu rolli jätkuvalt õiguslikult ebamääraseks – hoolekogu ei otsusta midagi sisuliselt, aga õnneks ei vastuta ta ka tegelikult millegi eest.
 • 01.06.2010 – ALO RAUN “Vanem nähku ka 18-aastase lapse hindeid” (PMOL) – Lõpusirgele jõudnud koolireformi eelnõu kommenteerinud ELVL juhi Enn Kirsmani hinnangul peaks lapsevanemal olema õigus näha ka oma täiskasvanud, kuid koolis käiva lapse hindeid.
 • 24.05.2010 – VEIKO PESUR “Lasteaedade riigistamine ei lahenda midagi” (PMOL) – ELVL juhatuse esimees Enn Kirsman leiab, et Postimehe arvamusküljel kirjeldatud lasteaedade võimalik riigistamine ei ole lasteaedade muredega võitlemisel mingi lahendus.
 • 28.06.2010 – HOLGER ROONEMAA “Seadus käsib lapsel nõusid pesta” (EPLOL) – ELVL juhatuse esimees Enn Kirsman: osa muudetavast perekonnaseadusest on selgelt üle pingutatud ja alahindab lapsevanemaid.
 • 10.06.2010 – TEELE TAMMEORG: “Õpilased, lapsevanemad, õpetajad – lõpuni rahul pole seadusega keegi” (EPLO) – ELVL juhatuse liikme Aivar Halleri kommentaar Riigikogus vastu võetud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatuste kohta.
 • 02.06.2010 – TUULI AUG: “Lastevanemate liit: sunniga ei ole keegi õppima hakanud” (EPLO) – ELVL juhatuse liikme Aivar Halleri arvamus, et põhikooli ja gümnaasiumiseadusse kavandatav muudatus anda koolidele õigus koolikohustust mittetäitvate lapsevanemaid trahvida.
 • 27.03.2010 – SANDRA MAASALU, ALO RAUN “Parem valigu õpilane valesti, kui üldse mitte” (PMOL) – Tähtis on, et õpilane saaks oma valikud teha ise, olgugi et need võivad hiljem valeks osutuda, ja seetõttu on uus õppekava suur edasiminek, leiab ELVL juhatuse esimees Enn Kirsman.
 • 26.03.2010 – ALO RAUN “Tagurlik õpik pärsib haridusuuendust” (PMOL) – ELVL esimehe Enn Kirsmani sõnul saab olulisemaks kui õppekava muutmine see, kas õpikud jäävad valmistõdesid andma või soosivad loovamat lähenemist.
 • 15.03.2010 – KADRI RATT “Väike palk ei õigusta alimentide maksmata jätmist” (PMOL) – ELVL juhatuse esimees Enn Kirsman leiab, et alimentide välja nõudmine ka väga väikese palgaga inimestelt oleks lapse seisukohast ainuõige samm.
 • 13.01.2010 – ENN KIRSMAN: “Poiste ja tüdrukute eraldi tööõpetuse tunnid on nõukogude aja igand” (EPLO) – ELVL juhatuse esimehe arvamuslugu sellest, et ka Eesti koolides võiksid poisid ja tüdrukud õppida koos tööõpetust ja kehalist kasvatust.
 • 07.01.2010 – URMAS JAAGANT: “Lastevanemate liit: 1. klassi küpsuskatseid keelata ei saa” (EPLO) – Ülevaade ELVL korraldatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paranduste arutamisest koos koolijuhtide, õpetajate, ametnike ja teiste huvigruppidega.
 • 12.09.2009 – HETLIN VILLAK: “Lastevanemad: kooli ja kodu leping tihendaks koostööd” (EPLO) – ELVL juhatuse liikme Aivar Halleri seisukoht, et kõikides koolides võiks kehtida lepingute süsteem, millega võtavad kohustuse nii kool kui lapse perekond, see aitaks parandada vanemate koostööd kooliga.
 • 16.04.2009 – ENN KIRSMAN: “Riigieksami aeg on läbi” (Maaleht) – ELVL juhatuse esimehe seisukoht, milles põhjendatakse riigieksamite asendamise vajadust kooli küpsuseksamitega.
 • 28.11.2008 – AIVAR HALLER: Kellelt tellida Eesti hariduselu tervisliku seisundi diagnoos? (ÕpL, saadaval vaid PDF versioonina) – ELVL juhatuse liikme arvamuslugu, milles käiakse välja idee mitte koostada pelgalt riiklik õppekava, vaid nende tähtsuse järjekorras iga õpilase (ja tema perekonna), kooli (kui kogukonna südame) ja riiklik (lühike raamdokument) õppekavad.
 • 22. 11.2008 – AIVAR HALLER: “Takus rabelev pime aabitsakana” (PMOL) – ELVL juhatuse liikme arvamuslugu murest, et Eesti koolides ei ole lapsele soodsa arengukeskkonna loomine prioriteediks
 • 5.09.2008 – ENN KIRSMAN: “Igale lapsele oma arengukava” (ÕpL, maakonnalehed) – ELVL juhatuse esimehe arvamuslugu sellest, kuidas koolides tuleks lisaks arenguvestlustele seada sisse ka õpilastele individuaalsete arengukavade koostamine ja nende täitmise jälgimine.
 • 21.08.2008 – “Lastevanemate Liit kutsub Kuhjaverre perepäevale” (Maaleht) – juhatuse liige Aivar Haller tutvustab Kuhjaveres toimuva ELVL perepäeva kava.
 • 22.03.2008 – ENN KIRSMAN: “Koolijuht ei ole kordnik” (ÕpL, saadaval vaid PDF versioonina) – ELVL juhatuse arvamuslugu, milles selgitatakse miks pole hea kui koolijuhile antakse lastevanemate trahvimisõigus nagu see HTM-il plaanis oli.
 • 04.10.2004 ENN KIRSMAN: “Lapsevanema nina piima sisse” – ELVL hoolekogude suunajuhi arvamuslugu, milles esmakordselt taotletakse hoolekogudele suuremat otsustusõigust.