KOOL

Kool kujundab meie lapsi ja seeläbi loob uut ühiskonda. Kool ei saa kunagi valmis ega ole kunagi küllalt hea, sest sedamööda kuidas muutub maailm, peab muutuma ka kool.

ELVL usub, et lastevanemate ülesanne on öelda, millist kooli me soovime. Sest kes veel kui mitte vanemad teavad, mida lastele vaja on.

Tänane Eesti koolisüsteem keskendub konkurentsile. Nii last kui õpetajat hinnatakse seda kõrgemalt, mida paremad numbrid ta saavutab võrdluses teistega.

Meie arvates kuulub konkurentsi-kool üle-eelmisse sajandisse. Meie usume koostöö-kooli — kooli, mille esmane hool on edendada empaatiat, ühist lahenduste otsimist, loovat mõtlemist, iseseisvat otsustamist.