PROJEKTID 2007

ELVL III aastakonverents

ELVL eesmärgiks III aastakonverentsi ette valmistamisel oli koguda sinna kokku need teadmised ja oskused, mida oleks lapsevanematele tarvis selleks, et olla oma (kooliskäivale) lapsele parem lapsevanem ning süvendada ühiskonnas veendumust, et lapsevanemaks olek on tõsine kohustus ning et heaks lapsevanemaks kasvatakse koos oma lapsega.

Konverentsi ettevalmistamise käigus langetati otsus, et käsitletavad teemad jaotatakse kolme paneeli:
I Lapsevanemaks kasvamine (Ülo Vooglaid, Inge Tael, Peep Vain),
II kooli ja kodu koostöö (Aivar Haller, Erik Ehasoo, Martin Kaasik, Viivi Lokk),
III Uuenev riiklik õppekava (Einar Värä, Liisa Pakosta, Martti Martinson, Lehte Jõemaa, Raivo Juurak)
ning konverentsi lõpetas debatt Eesti erakondade haridus- ja perepoliitikaid kujundavate poliitikute vahel.

Konverentsil osales üle 250 inimese. Tagasisidelehe täitis veidi üle 50 osaleja. Konverentsi tagasiside on valdavalt positiivne – teisendatuna 100 punkti skaalale oli osalejate rahulolu konverentsiga 97 (!) punkti. Üsna üksmeelselt hinnati konverentsi parimateks esinejateks Liisa Pakosta (96,7) ja Aivar Haller (94,7). Kuid ka tagasihoidlikumalt hinnatud esinejad kogusid ligi 2/3 maksimumhindest.

HTM poolne tagasiside konverentsi korraldusele ja aruandlusele oli positivne.