PROJEKTID 2009


Seminaride sari „Harivad seminarid lapsevanematele“

Projekti eesmärk:
– pakkuda lastevanematele teoreetilisi teadmisi lapse arengupsühholoogiast ja kasvatusteadustest;
– anda lapsevanematele praktilisi soovitusi ja juhtnööre laste kasvatamisel ette tulla võivate probleemidega toime tulemiseks;
– ärgitada lapsevanemaid haridusteemadel kaasa mõtlema ja rääkima;
– moodustada juhtgrupp aktiivsetest lastevanematest, et käivitada kooli ja kodu koostöö sisuliselt uuel tasandil;
– viia läbi 4 seminari Eesti erinevates piirkondades.

Projekti tegevused:
Seminaride sisu täpsustamiseks toimus Matsalus psühholoog Tõnu Otsa ja prof Ülo Vooglaiu juhendamisel ajurünnak, millest võtsid osa nii ELVL juhatuse liikmed, ELVL teadussekretär, ELVL koolitusjuht kui ka potentsiaalsed seminaridel esinejad. Ajurünnaku tulemusena täpsustus nii seminaride vorm kui ettekannete sisu kui ka seminaride ajakava.

Seminaride põhiprogramm oli ülesehituselt sarnane:
Ülo Vooglaid – „Lapsevanemaks olemise vastutusest“ (2 AT);
Ivar Tröner – „Haridus, väärtused ja koostöö – ideaalid hariduses“ (esinesid prof Vooglaiuga vaheldumisi)
Tõnu Ots – „Lapse areng isiksuseks ja kodanikuks” (2 AT)
Aivar Haller – „Koostöö eeldused“ (2 AT) või „Hooliv hindamine“
Neljas esineja (1 AT) oli maakonna/piirkonna poolt valida ning oli igal pool erinev

2009.a aastal toimus neli seminari:
septembris Rakveres (Lääne-Virumaa), kohalik esineja abilinnapea Ain Suurkaev: „Rakvere lastesõbralik linn“;
oktoobris Viljandis (Viljandimaa), kohalik esineja Helle Aunap: „Viljandi – laste- ja noortesõbralik linn“
novembris Kuressaares (Saaremaa), kohalik esineja Maret Metsmaa:  „Saaremaa Õppenõustamiskeskuse võimalused”
detsembris Pärnus (Pärnumaa) , kohalik esineja Pärnu Õppenõustamiskeskuse koolipsühholoog: „Poisid koolis“


Suveseminar

2009. aastal toimus lisaks „traditsioonilistele“ seminaridele ka viies niinimetatud suveseminar – augustis Jõelähtme Rahvamajas (Harjumaal).

Suveseminar oli korraldatud perepäevana. Lapsevanemad said kuulata-osaleda seminaride programmis, lastega tegelesid mitmed loovust arendavad MTÜ-d ja ettevõtted. Päev lõppes ühise moosi-saia söömise ja laulu ning tantsuga.

Suveseminari lastevanemate programmis olid järgmised esinejad: Aivar Haller, Ülo Vooglaid, Tõnu, Enn Kirsman – arutelu teemal „Kuhu lähed, Eesti haridus ehk Mida saaksid ja peaksid tegema lapsevanemad, et nende põhiseaduslikku õigust öelda oma otsustav sõna lapse haridustee valikul realiseeruks?“;
Nady Sprenk-Dorn „Kõige tähtsam on hea ja õige sõna!“
Kaidi Silver –Schöbe – „Kuidas tulla toime raskes majanduslikus olukorras?“
Rutt Saveli (MTÜ Eesti Lapsehoidjate Kutseliit) – „Lasteaed ja lastehoid, valikuvõimalus lapsevanemale“

Kõikide seminaride eel ilmusid maakonnalehes seminari reklaamid, samuti avaldasid lehed seminari teemasid ja ka ELVL-i tutvustavad artiklid. Kus võimalik (nt Saaremaal, Harjumaal) kasutasime ka võimalust reklaamida seminari kohalikus raadios. Paralleelselt trüki- ja elektroonilise meediaga oli info seminaride kohta kätte saadav ka ELVL kodulehel http://www.laps.ee ning teated saadeti ka ELVL meililistidesse.

Seminaridest võttis igas maakonnas osa u 40 inimese ringis. Osavõtt oli aktiivne, seminari lõppedes moodustusid kohalikud lastevanemate aktiivrühmad, kellele ELVL võimaldab oma serveris moodustada oma arutelulist. Listides on käivitanud üpris aktiivne arutelu teemadel mis just selle piirkondade lastevanematele huvi pakub.

Suveseminaril osales lastega kokku üle saja inimese.

Seminaridel oli ka praktiline väljund. Seminaril esinejad andsid sisulisi näpunäiteid, kuidas erinevate probleemidega toime tulla, julgustasid  lastevanemaid kaasa rääkima ja kaasa mõtlema. Käitvitusid arutelu listid, mis võimaldavad piirkondlike probleemide üle arutleda ja neid lahendada.