PROJEKTID 2010

Seminaride sari „Harivad seminarid lapsevanematele“

Projekti eesmärk: – pakkuda lastevanematele teoreetilisi teadmisi lapse arengupsühholoogiast ja kasvatusteadustest – anda lapsevanematele praktilisi soovitusi ja juhtnööre laste kasvatamisel ette tulla võivate probleemidega toime tulemiseks; – ärgitada lapsevanemaid haridusteemadel kaasa mõtlema ja rääkima; – moodustada juhtgrupp aktiivsetest lastevanematest, et käivitada kooli ja kodu koostöö sisuliselt uuel tasandil

Projekti tegevused:  Seminaride sisu täpsustamiseks toimus Matsalus psühholoog Tõnu Otsa ja prof Ülo Vooglaiu juhendamisel ajurünnak, millest võtsid osa nii ELVL juhatuse liikmed, ELVL koolitusjuht kui ka mitmed potentsiaalsed

seminaridel esinejad. Ajurünnaku tulemusena täpsustus nii seminaride vorm kui ettekannete sisu kui ka seminaride ajakava.

Erinevalt eelnevate aastate „habemike“ seminaridest, kus kõigis maakondades olid põhiesinejad samad (VooglaidOts-Haller), vahetus igal 2010. aastal aset leidnud seminaril peaesineja. Samuti muutus seminari vorm, võimaldades osalejatele aktiivsemat osalemist. Ehkki taotlust koostades olime kavandanud 2010. a viia läbi vähemalt 9 seminari, pidime eelarvekärpe tõttu piirduma vaid neljaga:

Keila – peaesinejaks prof. Viive-Maria Ruus Paide –Tiiu Kuurme Tartu – prof. Marju Lauristin Tallinn – Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Liisa-Ly Pakosta

2010. aastal toimus lisaks „traditsioonilistele“ seminaridele ka viies niinimetatud suveseminar – augustis Heimtalis Raudna Põhikoolis. Suveseminar oli korraldatud perepäevana. Lapsevanemad said kuulata-osaleda seminaride programmis, lastega tegelesid mitmed loovust arendavad MTÜ-d ja ettevõtted. Päev lõppes ühise moosi-saia söömise ja laulu ning tantsuga.

Kõikide seminaride eel ilmusid maakonnalehes seminari reklaamid, samuti avaldasid lehed seminari teemasid ja ka ELVL-i tutvustavad artiklid. Esimest korda kasutasime ka võimalust reklaamida seminari Vikerraadio kultuuriteadetes.

Kahjuks tuleb tõdeda, et seminaridest osavõtt jäi oodatust oluliselt kasinamaks, jäädes enamasti 20 … 30 osaleja kanti. Need, kes kohale tulid, osalesid aktiivselt ning tavaliselt kestis üritus plaanitud paarist tunnist oluliselt kauem.

Suveseminaril osales lastega kokku üle viiekümne inimese.

Kokkuvõtteks:  Projekt täitis püstitatud eesmärgid, seminarid toimusid ning seminaridel osalejate poolt täidetud küsitluslehtedelt selgub, et  seminariga oldi väga rahul.


ELVL foorum 

Kuna meie kogemused varasemate seminaride ja nn. konverentsidega olid teinud meid ettevaatlikuks, siis otsustasime muuta pisut esialgselt plaanitud tegevust ning korraldasime algselt seminari-foorumi vormis kavandatud (ja veidi akadeemilisemana kavandatud) ürituse koostöös Põlva maavalitsuse ja Rosma Haridusseltsiga koguperekonverentsina. Olgu öeldud, et see otsus õigustas end ning meie ühisüritusest kasusaanute (osalejate) hulk oli ELVL ürituste parimate päevadega võrreldav või neid isegi pisut ületav.


Rosma II kogupere konverents „Head valikud hariduses. Terve laps“

Konverentsi korraldajate eesmärk oli vaadata terve pilguga haridusmaastikul toimuvale ning kutsuda üha enamaid ja enamaid lapsevanemaid, aga ka teisi haridushuvilisi, hariduses toimuvatele muutustele kaasa mõtlema ja tegutsema. Esinejatena astusid üles antroposoofiline arst Ülle Pechter, toitumisterapeut Annely Soots, Tallinna Ülikooli kasvatusteaduse osakonna juhataja Maria Tilk ja psühholoog Tõnu Ots, kooliealiste laste sportmänge juhendas Erki Nool. Konverentsipäeva juhtis lavastaja Ain Mäeots.

Teist aastat korraldatud ettevõtmise sooviks oli teadvustada võimalusi, mis aitavad lastel kasvada õnnelikeks ja sotsiaalselt küpseteks isiksusteks.

Põlva külje all Johannese Koolis Rosmal peetud konverentsi ettekannetega samaaegselt käis vilgas tegevus ka waldorflasteaias Täheke: etendati lauateatrit, meisterdati ja mängiti. Konverentsirahvale pakuti tervislikku toitu, päevale pani punkti ansambel Zetod. Konverentsi korraldasid MTÜ Rosma Haridusselts, Eesti Lastevanemate Liit koostöös Põlva Maavalitsusega.

Lapse tervist ja terviklikku arengut käsitleval ettevõtmisel osales koos laste ja vabatahtlikega kokku 180 inimest, osavõtt oli kõigile tasuta.

II kogupere konverentsi “Head valikud hariduses. Terve laps” lõppteesid:

Vanemaks olemine on inimese kõige tähtsam elutöö. Ei leidu ühtki vanemat, kes kahetseks lapsega oldud aega. Küll aga on palju neid, kes kahetsevad tagantjärgi koos olemata aega. Laps vajab argielus raame, rütmi ja tasakaalu. See loob eeldused nii füüsiliselt, vaimselt kui hingeliselt terve lapse kasvamiseks.

Lapsel on vanematele lihtsad soovid:
– lase mul olla laps
– ma armastan ja usaldan sind
– ma vajan kasvamiseks sinu tuge
– ole mulle autoriteet ja eeskuju, see teeb minu olemise turvaliseks
– ma vajan otsustamisel sind, sest üksi ma ei suuda suurt vastutust kanda
– ma ei saa teada elu põhireegleid, kui sina mulle neid ei õpeta
– palun kasvata mind – luba mul olla sinu laps ja kasvada koos sinuga

Laps ootab, et vanem:
– teda ära kuulaks
– võtaks tema jaoks aega
– ei riidleks ega vihastaks
– aitaks kodutööde tegemisel
– loeks ja jutustaks lugusid
– valmistaks ise head kodust toitu
– annaks head-ööd-musi ja paneks teki peale
– seaks piire, aitaks ja toetaks
– looks ühiseid toredaid hetki
– kasvataks teda iseseisvaks
– võtaks teda sellisena nagu ta on.

Terve laps vajab:
– armastavat perekonda: ema, isa ja vanavanemaid
– oma-kodu-tunnet
– parimat kasvukeskkonda ja tervislikku toitu
– igapäevast liikumist ja karastamist
– usaldusväärseid sõpru
– turvalist ühiskonda
– inimestega suhtlemise aega

Kõigil vanematel on piisavalt intuitsiooni ja oskusi lapse kasvamise toetamiseks. Selleks tuleb vaid võtta aega ja teha teadlikke valikuid, ületada mägesid ja orge, tundes rõõmu koos kasvamisest.