PROJEKTID 2013

Avinurme perepäev „Kool-laps-lapsevanem 21. sajandil.“ (26. jaanuaril 2013, osales 120 inimest)

Seminari avaring toimus kooli aulas. Avasõnad kooli direktorilt ja Eesti Lastevanemate Liidu esindajalt. Ettekannetega esinesid : „21.sajandi haridusreformid“ – Irene Käosaar Haridus- ja Teadusministeeriumi  esindaja, „Käitumisprobleemide tekkepõhjused ning  laste toetamise võimalused kodus ja koolis“ – Tiina Kallavus Tartu Herbert Masingu Kooli direktor

Paralleelselt lastevanematele toimunud ettekannetega, tegutsesid lapsed töötubades, milleks olid tegevused teadusbussis ning punutiste valmistamine  Avinurme Puiduaidas

Pärastlõunal toimusid spordihoones  liikumismängud kogu perele, aga peale liikumismänge jätkusid ka arutelud töörühmades: „Kooli ja kodu koostöö ning info vahetamine ja probleemsituatsioonide tõlgendamine“ – töötoa juht Tiina Kallavus Tartu Herbert Masingu Kooli direktor, „Lapsevanema hirmud ja nendest ülesaamine“ – juht Aivar Haller Lastevanemate Liidu juhatuse liige.

Samal ajal kui lapsevanemad arutlesid aktuaalsete teemade üle, toimusid lastele meedia töötuba ning fantaasiapillide meisterdamise töötuba (Silver Sepp)

Päeva võeti kooli aulas kokku küsimuste-vastustega lektoritele,  päevajuhti ning ettekandjate lõppsõnadega ning muusikalisee lõpuringiga, kus fantaasiapillimängija Silver Sepp ning lapsed esitlesid töötubades valminud pille ning tegid nendega muusikat.


Rosma V kogupere konverents “Head valikud hariduses. Terve ühiskond”, (18. mail 2013.a, osales 156 inimest)

Konverentsil kõneldi terve ühiskonna ja terve kooli seostest, vanemate aktiivsusest ning uutest haridusalgatustest. Rosma Haridusseltsi ja Eesti Lastevanemate Liidu korraldatud konverentsil osales ligi 160 inimest, kes päeva lõpus võtsid vastu teesid terve ühiskonna ja terve kooli kohta.

Konverentsi lõppdokument ärgitab lapsevanemaid, ametnikke ja omavalitsusi koostööle uute haridusalgatuste loomisel ja toetamisel. “Terve ühiskond ning seda toetav terve kool algab meist endast – igast inimesest, igaühe teadlikest valikutest ja soovist panustada. Terve, hooliva ja tasakaaluka ühiskonna ning elukeskkonna loomine eeldab meie ühist teadvustatud otsust selle nimel tegutseda, samuti koostööd kõigi ühiskonnaliikmete ja institutsioonide vahel,” kirjutatakse dokumendis (vt konverentsi lõppteese allpool).

Viiendat aastat peetud kogupere konverentsi eesmärk oli vaadelda haridusmaastikul toimuvat optimistliku pilguga ning innustada kaasa mõtlema ja tegutsema üha rohkem lapsevanemaid. Esimesel korral oli fookuses terve laps, teisel aastal terve pere, kolmandal terve kool, neljandal terve kogukond, nüüd terve ühiskond. Konverentsil osales kokku 156 inimest: 95 täiskasvanut ja 61 last.

Sõna said endine haridusminister ja Eesti Rahva Muuseumi direktor Tõnis Lukas, õuesõppe eestvedaja ja rahvapärimuse uurija Mikk Sarv, Uue Kooli grupi ja Gaia Hariduse üks eestvedajaid Ele Koppel ning EHE kooliuuenduse ja Embassy of Education esindaja Hedvig Evert, samuti Rosma waldorfkooli ja Tartu waldorfgümnaasiumi vilistlane Kadri Kalle Eesti Maaülikoolist ning Sänna kultuurimõisa plaanitava Leiutajate Külakooli eestvedaja Hendrik Noor. Lisaks peeti vestlusring Rosma Haridusseltsi vanemate osavõtul.

Kogupere konverentsil osaleti koos peredega. Ettekannete ajal toimusid tegevused nii kooliealistele lastele kui noorematele, kelle päralt oli waldorflasteaed. Rosma kooli 2.-3. klassi lapsed etendasid ka näidendi „Assisi Franciscus“. Konverentsirahvale pakkusid tervislikku toitu Seto sõsarad. Päevale pani muusikalise punkti Eesti Mandoliinide Orkester.

V kogupere konverentsi “Head valikud hariduses. Terve ühiskond” lõppteesid

Terve ühiskond on terve elu alus. Terve ühiskond saab alguse avatud ja aktiivsetest kogukondadest, kus koos tegutsevad inimesed lähtuvad ühistest väärtustest. Terve ühiskond rajaneb tervele koolile, mis pakub toetavat ja hoolivat kasvukeskkonda nii lastele, vanematele kui ka õpetajatele. Terve ja tasakaaluka ühiskonna kandjateks on õnnelikud inimesed, kes hindavad nii füüsilist, vaimset kui hingelist kasvu.

Terve ühiskond
• algab õnnelikest inimestest
• soodustab iga inimese füüsilist, vaimset ja hingelist kasvu
• lähtub avatud ja aktiivsetest kogukondadest
• otsib parimaid lahendusi ühiskonnaliikmete koostööks ja arenguks
• püüdleb harmoonia ja tasakaalu poole kõikides elukorralduse küsimustes
• toetub ühistele väärtustele ning aktsepteerib erilisust ja eripärasid
• toetab väikeseid ja suuri, noori ja vanu ühiskonnaliikmeid
• rakendab jätkusuutlikke lahendusi ühiskonna eri tasanditel
• kaitseb puhast loodust ja puhast elukeskkonda
• tunnustab ja innustab loovust ning õhinapõhist tegutsemist
• toimib elutervete seaduste alusel
• kasutab jätkusuutliku majandamise põhimõtteid
• seab esikohale lapse loomulikku arengut toetava lasteaia ja kooli
• sallib hariduslikke alternatiive
• võtab alternatiivid nagu vaimuelu punase raamatu liigid „looduskaitse alla“
• soodustab uusi haridusalgatusi ja kodanike initsiatiivi nende loomisel
• mõtleb globaalselt, tegutseb lokaalselt
• saab olla nii terve kui terved on tema üksikliikmed
• on meie ühine unistus ja tegutsemise eesmärk

Terve ühiskonna kool
• saab toimida, kui seadusandlus selle tegevust soosib
• tegutseb kui terve kogukonna ja terve ühiskonna taimelava
• pakub soodsat kasvukeskkonda uuele põlvkonnale
• kujundab loovaid, sallivaid ja vägivallatuid isiksusi
• juurutab väärtuspõhist haridust ja õuesõpet
• kasvatab õnnelikke inimesi
• külvab armastust
• on kool inimeselt inimesele

Terve ühiskond ning seda toetav terve kool algab meist endast – igast inimesest, igaühe teadlikest valikutest ja soovist panustada. Terve, hooliva ja tasakaaluka ühiskonna ning elukeskkonna loomine eeldab meie ühist teadvustatud otsust selle nimel tegutseda, samuti koostööd kõigi ühiskonnaliikmete ja institutsioonide vahel. Ärksat meelt ning sisemist äratundmist heade valikute tegemiseks hariduses!


Eesti Lastevanemate Liidu ja Tartu Ülikooli Narva kolledži perepäev Narvas (1.juunil 2013.a, osales 100 inimest)

Kolledžis, selle kõrval oleval raekoja platsil ning piirkonna terviseradadel tähistati lastekaitsepäeva harivate ning ühistegevusel põhinevate töötubade ja mängude saatel. Lastele ja nende peredele oli pakutud palju tegevusi. Aruteludele lisaks alates jalgratta „sõidueksamist“ ja „maratonist“, kogupere mängude, majasisese orienteerumise ja maastikumängudeni. Kohapeal said kõik huvilised joonistada ja plastiliinist maali teha. Tegevusi oli igas vanuses huvilistele.

Päeva jooksul võttis erinevatest sündmustest osa ka suur hulk naabruskonna lapsi, kes koos vanematega uudistama tulid ja aktiivselt osalesid.  Kõikides tegevustes jagus tunnustust nii osalejatele kui parimatele, kõige parimad ja lõbusamad said kingitusi koostööpartneritelt ja perepäeva toetajatelt, nt Vudila mängumaa kinkekaardid ja Eesti Energia märgid.

Lastekaitsepäeva maastikumängudes osales kokku 25 meeskonda, nendest 20 moodustasid lastega pered.  Väiksemad said kokku koguda pildid muinasjuttudest, kus tegelaseks on hunt; suuremad otsisid värvilisi pabereid, millest sai kokku ühe mõistatuse. Mõned pered tegid läbi mõlemad mängud. Oli väga meeldiv, et pereemade hulgas oli kolledži vilistlasi. Aruteludes vesteldi peamiselt selle üle, mida annaks üheskoos ette võtta, milliseid sündmusi võiks peredele, lastele ja aktiivsematele piirkonna elanikele korraldada. Tunnustati eelkõige töötubade, harivate mängude ja matkade ideed, mis eeldavad üheskoos tegutsemist ja koostööd. Perepäevast võttis osa ühel või teisel moel ligikaudu 100 inimest.

Tuginedes tegevuskeskuste ja kolledži pere kokkuvõtetele, võib esmakordselt sellises formaadis hariva perepäevana peetud Lastekaitsepäeva täielikult õnnestunuks lugeda.


Tallinna Vaba Waldorfkooli perepäev (8. juuni 2103, osales 143 inimest)

Tänases maailmas on peresuhted jäänud me eludes üha enam tahaplaanile. Kiirustame märkamata, et meie eneseteostuse maja seisab lähisuhete vundamendil. Ruttamise hind kajastub üle 50% lahutuste määras. Tahame pöörata selle statistika positiivsemale poolele ning kutsusime Eesti Lastevanemate Liidu aktiiviga ellu Pereakadeemia.

PEREAKADEEMIA ON:
* Vanemahariduse kogukond internetis
* Koht, kus lapsevanem kohtub koolitajaga
* Kogukond, mille iga liige on ühtlasi ka selle arhitektiks ja ehitajaks

LAPSEVANEMANA LEIAD PEREAKADEEMIAST:
* Vastuseid küsimustele, kuidas arendada oma vanemlikke oskuseid
* Infot enesearengutehnikate kohta
* Loenguid, seminare, peresündmuseid
* Foorumi, kus jagada mõtteid vanemluse, mehe, naise, suhete teemadel
* Artikleid, videosid ja palju muud põnevat

KOOLITAJANA SAAD PEREAKADEEMIAS:
* Isikupärase väljundi endale ja oma tegemistele
* Postitada artikleid, videosid jm temaatilist materjali
* Reklaamida enda koolitusi või nõustamisteenuseid
* Jagada foorumis oma teadmisi lapsevanemaga
* Ise kaasa aidata meie perede tervenemisele

Loengud perepäeval:
11:00 Aivar Haller, Eesti Lastevanemate Liit, päeva moderaator “Miks lapsevanemale vanemaharidus – ohumärkide mõistmine”
12:00 Anu Hermlin, holistiline psühhoterapeut, homöopaat “Sisemine Laps – päästja või päästetav”
13:00 Tiina Kallavus, Tartu Herbert Masingu kooli direktor “Suhte loomine ja hoidmine “raske lapsega”
16:00 Mart Laisk, psühhoterapeut, näitleja, publitsist “Vabaduse kasvatus – miks ja kuidas vältida liigse surve tekitamist lapsele”
17:00 Fred Jüssi, looduse-, elu ja inimestetundja “Naise roll mehe kujunemisel meheks”

Töötoad lastevanematele:
11:40 Inge Tael, psühhoterapeut, koolitaja, superviisor – “Mehe ja naise erinevustest ehk kuidas neist saaks harmoonilise terviku?”
11:40 Kristiine Vahtramäe, Eesti Lastevanemate Liidu koolitusjuht, koolitaja Aktiivõppemeetod “Unistuste puu” keskendub lapse väärtuskasvatusele esitades põhilise küsimuse – miks me kasvatame ning kas see saab olla sihipärane tegevus?
13:00 Meelis Resev, Pereakadeemia eestvedaja, sotsiaalne ettevõtja, suhtekoolitaja Merliis Sulg, Holistiline terapeut, naiselikkuse nõustaja, suhtekoolitaja – “Suhete mänguruum ehk kuidas luua ja arendada harmoonilist suhet?”
13:00 Anneli Valdmann, MTÜ Avitus, koolitaja, psühholoog “Pehmed ja karmid kasvatusmeetodid – mida ja mil määral vajame, et kasvatus oleks edukas?”
16:00 Maire Taska, Moskva Süsteemsete Lahenduste Instituudis õppinud konstellöör, koolitaja “Perekonstellatsioonid – meetod, mis aitab tuvastada varjatud allhoovuseid peresuhetes”
16:00 Ardo-Heiki Ingar, Holistiline psühhoterapeut, koolitused isade-poegade suhetest “Poistega kooskasvamise võlud ja väljakutsed”

Samaaegselt toimusid lastele järgmised töötoad: laevamudelite meisterdamine; Joonistamine, maalimine; Näomaalingute õpituba; Ühistegevus vanematele koos lastega; Savivoolimine; Filmituba.

Päeva lõpetas Tom Valsbergi ja sõprade heategevuslik kontsert

Päeval osales kokku 88 täiskasvanut ja enam kui 50 last.


Kuusalu perepäev „Terve pere“ (5. oktoober 2013, osales ca 180 inimest)

Ürituse eesmärk oli koondada kohalikud koolikogukonnad (algklassilapsed, lasteaia koolieelikud ja nende vanemad).  Kiire elutempo ja infotulv laste ja lastevanemate maailmas pani meid mõtlema aja maha võtmisele ja tekkis soov mõnede teemade üle arutleda oma ala professionaalide seltskonnas. Nii saigi valmis plaan, kus ühel päeval kutsusime kokku erinevad lektorid lapsevanematele, vahvad esinejad ja tegevused lastele.

Terve pere päeva programm:
10:00 – 14:00 erinevad loengud lapsevanematele
Aivar Haller „Miks ja kuidas öelda „ei““
Inge Tael „Kärgpere“,
Jane Tiidelepp Tartust „Algklassi lapse käitumine ja areng“,
Marika Lahe „Ajapuuduse mõjust perekonnale“.

Loengupidajad olid eranditult professionaalsed ja oskasid oma teemaga kuulatajate mõtetesse jõuda.

Lastele toimus samal ajal oma programm.

Hommikuga alustasid Vanalinna Hariduskolleegiumi keskkooli noored sketšiteatriga (erinevad sketšid näidendina koolielus ja kooliprobleemdiest). Peale teatrit oli lastel võimalik osaleda kivide lihvimise õpitoas (www.tuba.ee), hiphop tantsu õpitoas ning päeva lõpuks diskotada ja kuulaga Liis Lemsalu esinemist.

Väiksematele lastele olid organiseeritud batuudid ning Weplay.ee mänguasjapood oli väljas tootenäidistega ja sooduspakkumistega.

Kõigile perepäevale tulnutele pakuti tasuta suppi ja saiakest.

Perepäev oligi kõigile tasuta. Registreerimislehele pani end kirja 165 inimest, ent teame päris paljusid, kes unustasid end kirja panna.

Perepäeval erinevates loengutsüklites käinute sõnul olid loengud huvitavad, mistõttu loengud kestsid kauemgi kui algselt planeeritud. Nii mõnigi vanem ütles peale perepäeva, et hea oli tulla ja kuulata, et ka teised lapsevanemad mõtisklevad samalaadsete küsimuste üle ja seisavad samade laste kasvatamise probleemide ees. Loengutes ja loengu töötubades saadi kindlusetunnet, et oma muredega ei olda üksi.

Lastele meeldis eriti sketšiteater ning õpitoas sai ära lihvitud 100 kivi. Liis Lemsalu oli väga soe ja sõbralik laulja ning pani üritusele ca 15:30 mõnusa punkti.

Kuusalu Spordikeskus korraldas detsembrikuus oma külastajate seas rahuloluküsitluse, kus küsis ka selle kohta, kas perepäev „terve pere“ meeldis ning kas peetakse taolist perepäeva ka tulevikus vajalikuks. Sellele küsimusele oli väga positiivne tagasiside, seega oodatakse meilt uuel aastal uut üritust.