PROJEKTID 2014

2014. aastal toimus kokku kuus perekonverentsi/seminari, millel osales kokku üle 650 inimese 


RAPLA 15.03.2014

Selle projekti algatajateks olid viis Rapla Gümnaasiumi 11nda klassi õpilast (Anu Kärner, Laura Torri, Elina Tilk, Eliise Kristiine Elias ja Kaisa Kuusk), kes koolinoorte ettevõtlusprogrammi ENTRUM raames välja töötatud projekti „Mudilase kooliküpsus kujuneb mängides“ raames.

Projekti läbiviijate eesmärk oli aidata lapsevanemaid mõista, et lapse eakohane areng ja kooli minemiseks valmisoleku kujunemine on pikemaajaline ja terviklik protsess, mille sees on erakordselt tähtsal kohal mäng. Seega oli perepäeva korraldamine projekti üks tähtsündmusi, aga siiski mitte esmatähtis ettevõtmine. Koostööpartneriteks olid Rapla Ühisgümnaasium, Rapla Vallavalitsus, Noorteprogramm Entrum, MTÜ Rapla Haridus- ja Kultuuriselts, Usaldusühing Fotokoolitus ja Eesti Lastevanemate Liit (ELVL). Igaühel eelpool loetletutest oli oma ülesanne noorte aitamisel ja ELVLi ülesandeks oli aidata korraldada ning rahastada Perepäev.

Sellele sündmusele olid oodatud kõik need inimesed, kes on alusharidusega seotud ja eelkõige muidugi need emad ja isad, kelle laps peatselt kooli valmistuvad minema. Kuna lapse elu esimese seitsme aastaga rajatakse hariduslik vundament kogu tema järgnevaks eluks, siis on tegemist erakordselt olulise ajajärguga, millest sõltub nii tahte kui huvi kujunemine. Sel perioodil loovad lapse arengukesskonna tema vanemad ja lasteaia kasvatajad-õpetajad.

Reeglina ei ole lapsevanematel kasvatusteemalist eriharidust, küll aga on vastavaid oskusi lausa igas päevas vaja. Et seda vajadust õigel ajal rahuldada, korraldasimegi kõnealuse Perepäeva, kuhu kutsusime esinema ja praktilisi töötubasid juhendama oma ala tipptegijad.

Alljärgnev kava annab ülevaate ühiselt läbiviidud perepäevast.
11:00 Pidulik avamine
11:15 Tiiu Kuurme, Tallinna Ülikooli kasvatusteadlane „Alushariduse tähendus“
12:15 Katrin Uutsalu, Pärnu Linnavalitsuse haridusnõunik „Kuidas kohalik omavalitus alushariduse valdkonnas peret aitab?“
13:15 Merike Lillo, Tartu Lasteaed Helika õpetaja, raamatute „Täna tuleb tore päev“ ja „Liisusalmidest lauamängudeni“ autor „Mäng sotsiaalsete oskuste kujundajana“
14:15 söögipaus
15:15 Jane ja Martin Tiidelepp „Isa ja ema lapse peamiste mängukaaslastena“
16:15 töötubade kokkuvõte suures saalis
17:15 Gerli Padari kontsert
18:30 pidulik lõpetamine Lisaks eelkirjeldatule algasid Igal täistunnil klassides erinevad töötoad:
1. Muinasjutu tuba, kus mängiti isetehtud nukkudega läbi mitu omavahel põimuvat muinasjuttu;
2. Näpumängude töötuba, kus õpetajad õpetasid lihtsamaid näpu- ja vokaaliharjutusi;
3. Toiduga mängimise töötuba, kus mudilastega valmistati poolfabrikaadist põnevaid roogasid ja maiustatakse siis koos;
4. Voolimise, joonistamise ja maalimise töötuba, kus teemaks oli koduloomad ja hoolimine.

Kõik plaanitud tegevused said edukalt läbi viidud, osalejate arv oli 82 inimest.

Korraldamise käigus toimus ka üks tagasilöök. Nimelt pidime ühe projekti algse partneri, MTÜ Rapla Haridus- ja Kultuuriseltsi vahetama Usaldusühingu Fotokoolitus vastu seoses perepäeva toimumise järgselt arveldamise käigus tekkinud erimeelsustega.

Hoolimata mõningatest erinevatest arusaamadest, võeti siiski kõne alla ka mõte järgmisel aastal samade tütarlaste eestvedamisel korraldada sarnane Perepäev, kuhu kutsuda eelkõige mõlema Rapla kooli eelkooli lapsevanemad ja lasteaedade kasvatajad.


VÕRU 17.05.2014

Terve Pere Hariduspäeva Võrumaa seminari eesmärgiks oli tutvustada erinevaid haridusalagtusi Võrumaal ja arutleda hariduse eesmärgi üle.  Perepäeva sihtrühmaks olid Võrumaa lapsevanemad, kohalike omavalitsuste esindajad ja teised huvilised.

Esinejad: Päeva avas Võru maavanem Andres Kõiv. Esinesid Leiutajate Külakooli looja Kadi Noor, Keelepesä algatajad ja teostajad Egle Vodi ja Triin Rõõmusoks Krabi kooli juhataja Ale Sprenk, Koduõpet rakendav pereema Kaire Kaur-Daniel, Waldorflasteaia Terve Pere Aed esiendaja Heli Kudu, MTÜ Rosma Haridusseltsi esindaja Külli Volmer koos külalistega Saksamaa waldorfkoolidest Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja Pille Liblik ja Riigikogu liige pr Liisa Pakosta.

Osalejate arv: 43 täiskasvanut , lisaks kokku 48 last.

Hinnang kokkuvõtteks: MTÜ Terve Pere Seltsi korraldataval Hariduspäeval tutvustati lapsevanemate ettevõtlikkust, initsiatiivi ja haridusalaseid võimalusi. Hariduspäeval võteti kokku, et ehkki me ei tea, mida tulevik toob, milliseid inimesi ning mis ametikohtadele vaja on, on selge vaid see, et vaja saab olema väga erinevaid inimesi.


 ROSMA 24.05.2014

24. mail 2014 korraldati Põlva külje all Rosmal VI kogupere konverents “Head valikud hariduses. Koostöö”, mis võttis vaatluse alla parema koostöö võimalused haridusmaastikul.

Rosma Haridusseltsi ja Eesti Lastevanemate Liidu korraldatav kogupere konverents on seni olnud ainus regulaarne haridusteemaline konverents Eestis, millest vanemad saavad osa võtta koos lastega. Nõnda jätkus see ka VI konverentsi puhul, millest võttis osa üle 120 inimese.

Kuuendat aastat toimunud kogupere konverentsi eesmärk oli vaadelda haridusmaastikul toimuvat optimistliku pilguga ning eluliste näidete varal, kaasates üha rohkem lapsevanemaid. Esimesel aastal oli fookuses terve laps, teisel korral terve pere, kolmandal terve kool, neljandal terve kogukond, viiendal terve ühiskond, kuuendal koostöö küsimused.

Koostöös peitub jõud, vahel ka valu ja vaev. Koostöö on paljudele meist ainus ellujäämise võimalus, samas ka isikliku arengu ja õppimise koht. Kuidas teha koostööd nii, et ei peaks alla suruma enda soove ja saaks arvestada kõigi teiste osapooltega? Kuidas märgata koostöö õppetüki kallal pusides oma varjukülgi ja arengukohti? Kuidas leida sobiv koostööviis kodanikualgatuse ja kohaliku omavalitsuse jaoks? Kuidas muuta koostöö ühiseks väestavaks kogemuseks? Neil teemadel peatuski Rosma Haridusseltsi ja Eesti Lastevanemate Liidu seekordne konverents, pakkudes taas võimaluse sisukaks aruteluks, heaks suhtluseks ja uuteks tutvusteks.

Üles astusid juhtimistreener ja õpetajakoolitaja Ülo Vihma, sotsiaalterapeut ja waldorfõpetaja ning Rosma kooli üks asutajaid Kaia Mets-Buis, Tartu õuelasteaia loomise eestvedajad Maarja Rand ja Mari-Liis Viirsalu MTÜst Lapsed Õue. Lisaks toimus vestlusring koostööst omavalitsustega teemal „Hariduse rahastamine, ebakindlus ja koostöö”, vestlust juhtis Rosma Haridusseltsi juhatuse liige Kalev Kaarna. Ettekannetega samal ajal toimusid tegevused nii kooliealistele lastele kui noorematele, kelle päralt oli waldorflasteaed. Päeva muusikalise kokkuvõtte tegid helivõlurid Hedvig Hanson ja Andre Maaker.

Rosmal juba kuuendat aastat korraldatud kogupere konverentsile tullakse ikka koos peredega. Osalejate kõhutäie eest hoolitsesid Seto sõsarad. Sündmuse päevakava oli veebist leitav (www.rosma.edu.ee), osalemine oli tasuta, ettevõtmist toetab Eesti Lastevanemate Liit. Omapoolse panuse sai teha annetusena kohapeal.


JÕHVI 07.06.2014 

Läbiviija: MTÜ Jõhvi Gümnaasiumi sõbrad. Läbiviimise eest vastutavad isikud: Tarmo Valgepea, loodava riigigümnaasiumi direktor; Liivi Jõemets, Jõhvi Gümnaasiumi huvijuht , MTÜ Jõhvi Gümnaasiumi Sõbrad juhatuse liige.

Hariduse ja Teadusministeerium koostöös Jõhvi vallavalitsusega otsustasid luua Jõhvi kahe munitsipaalgümnaasiumi gümnaasiumiosa asemele, uude ehitatavasse koolihoonesse, riigigümnaasiumi, mis käivituks 01. septembril 2015. aastal.

Selles koolis hakkaksid õppima ühe katuse all seniste eesti ja vene gümnaasiumide õpilased ehk kokku saavad kaks koolikultuuri, mida kannavad nende koolide õpilased, õpetajad ja lapsevanemad. Selleks, et hakata ette valmistama riigigümnaasiumi huvipoolte ühise koolikultuuri kujundamist planeerisime esimese sammuna selle teabepäeva, mille sisu sai kokku pandud teemadest, mida me uues koolis koos tegema hakkame.

Neli ettekandjat avasid neli õppeprotsessiga seotud teemat:

1. Õppimist toetav hindamine versus viiepallisüsteem, käsitles õppimist toeatavat hindamist kui protsessijuhtimist, ettekandja Leelo Tiisvelt, selle teema üks eestvedajaid Eestis;
2. Aasia õpingud kui tuleviku eriala, ehk üks võimalikest valikutest gümnaasiumis, ettekandja Maret Nukke Tallinna Ülikoli Aasia osakonna juhataja;
3. Internationale Baccalaureate Diploma Programme õppekavast, mis käsitles IB õppe filosoofiat kui ühte võimalikku lähenemist kooli õppekavale, ettekandja Carlos Moreno, IB õppe koordinaator Audentese erakoolis ja õpetajana töötanud Columbias, Itaalias ning Eestis;
4.Disain kui vahend probleemide lahendamiseks ja uue loomiseks, ettekandja Janno Siimar, paljude disainiauhindadega pärjatud disainer, firmast Velvet Creative Alliance.

Töötubades lisandusid eelpoolnimetatud teemade sügavamale käsitlemisele veel lastevanemate ja kooli koostöö, läbiviijad Enn Kirsman ja Aivar Haller; Eesti koolisüsteemist välismaa kõrgkooli õppimaminekuga seonduv, läbiviija Aleksandr Zakirov, Kohtla-Järvel gümnaasiumi lõpetanu, nüüdne tudeng Edinbourgi ülikoolist; VARIA küsimused uuest gümnaasiumist, läbiviija Tarmo Valgepea

Kõik need teemad puudutavad otseselt elu uues koolis ning seminari ülesandeks oli anda neid teemasid käsitledes õpilastele ja lapsevanematele mõtteainet oma seisukohtade kujundamiseks, kuidas neile sellised lähenemised sobivad. Samuti andis seminar põhjuse ja võimaluse esimest korda kahe kooli huvipooltel koos osalemist ühisel üritusel, üksteist näha ja tundma õppida ning mõiste, et tulevikus tuleb koos ühise katuse all tegutsema hakata.

Püstitatud ülesanded läbiviidud seminar ka täitis- tuldi kokku ja kohtuti üksteisega, kuulati ning tunti huvi.

Kohalik ajakirjandus kajastas Teabepäeva nädal enne ja paar päeva peale toimumist ning seda positiivses võtmes, võimendades sellega seminari eesmärke ja eriti seda, et tuleb koos osaleda uue kooli loomises ja arendamises. Seega said seminaris osa palju suurem hulk inimesi kui vahetult osales ning see loob parema pinnase järgmisteks ühistegevusteks seminarile püstitatud eesmärkide täitmiseks.

Seminaril osales 56 inimest. Osalejad said lõunavaheajal koos suppi süüa ja kohvitada, samas vabas vormis suhelda.

Ettekanded ja töötubades räägitu sai tõlgitud eesti ja inglise keelest vene keelde ning inglise keelest eesti keelde. Seminari tehnilist läbiviimist abistasid kaheksa Jõhvi eesti ja vene gümnaasiumi õpilast.


TALLINN (LASTEAEDADE HOOLEKOGUD) 30.08.2014

Eesti Lastevanemate Liidu (ELVL) ja Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liidu (TLHL) tunnustamise perepäev leidis aset laupäeval, 30. augustil 2014 Tallinna Kadaka Lasteaias. Korraldajate peamine eesmärk oli tänada ja tunnustada 2013/2014 õppeaasta aktiivsemate lasteaedade direktoreid ja hoolekogude juhte koos peredega.

Aktiivsemad lasteaiad valiti välja eelmise õppeaasta jooksul läbi Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste Fondi rahastatud projekti „Liit ühendab hoolekogud“, mille raames koolitati enam kui 50 Tallinna lasteaia hoolekogu. Selle TLHL poolt korraldatud koolitusprotsessi käigus oli võimalik võrrelda erinevate lasteaedade koostöövõimekust. Sõelale jäid need lasteaiad, kus direktor ja hoolekogu tegid sisulist koostööd, mille tulemusel oli lasteaias ka juba midagi reaalset ühiselt korda saadetud.

Väljavalitud laureaatide hulka sattusid seekord seitsme Tallinna lasteaia direktorid ja hoolekogud:

Kadaka Lasteaed: direktor Marianne Liiv, hoolekogu (HK) juhataja Pille Moon, Veiroosi Lasteaed: direktor Jaanika Raudsepp, HK esimees Ain Kurvits; Kraavikrõlli Lasteaed direktor Ulvi Moosel, HK esimees Liljan Männiste; Rännaku Lasteaed: direktor Pille Siimpoeg, HK esimees Männikäbi Lasteaed: direktor Aino Timmer, HK esimees …; Ilmapuu waldorflasteaed: direktor Kristina Rosin, HK esimees Evelin Reimand-Ints ning Pääsusilma Lasteaed: direktor Silvi Suur, HK esimees Arnold Albert.

Kokku osales perepäeval 54 inimest, kellest 15 olid lapsed.

Täiskasvanute programm algas kell 11 mõlema liidu ja lahke kostitaja, Kadaka Lasteaja juhtide tervitustega. Järgnevalt oli päevakorras kaks teemat: esimese teemana oli kõne all see, miks ja kuidas investeerida oma aega ja võimalusel ka raha lasteaia toetamiseks. Sellel teemal juhtis arutelu ja rühmaharjutusi mentor Asko Talu, üks Eesti parimaid asjatundjaid kvaliteediprotsesside ja isikliku arengu teemal. Osalejad tõid välja oma parima praktika ja selgitasid huvilistele, mis eeldustel nende edulugu teoks sai. Ühiselt veenduti, et soov oma lapsega koos kasvada ning selle protsessi sees pidevalt juurde õppida on üks tugevamaid motivaatoreid.

Teiseks räägiti sellest, kuidas lapsevanemana tunnustada neid inimesi, kes aitavad igapäevaselt lasteaias meie laste arengukeskkonda luua. Sellel teemal juhtis arutelu Aivar Haller, kes on mentorina aidanud viimase paarikümne aasta jooksul üles ehitada mitmeid ettevõtteid, organisatsioone ja kogukondi. Ka selle arutelu käigus koondati mitmed parimad praktikad ühtseks tervikuks ja veenduti, et kommunikatsioon ehk suhete loomine ja hoidmine on XXI sajandi kõige olulisema ressursi ehk info haldamiseks erakordselt oluline. Õiged juhtimisotsused saavad kujuneda ainult adekvaatsele informatsioonile.

Kahe teema vahele jääb ka pool tunnikest vaheaega, et osavate kokkade suupisteid maitsta. Selleks ajaks kogunesid kokku nii suured kui väiksed. Lastele oli kahe andekal õpetaja poolt õues loodud võimalus aidata hundil ja rebasel (kostümeeritud õpetajad) kooliminekuks valmis olla. Mäng oli sedavõrd põnev, et kolm tundi kestnud emade-isade arutelu segati vaid paar korda ja sedagi vaid selleks, et veenduda, kas vanematel on kõik korras.

Sündmuse lõppedes kell 15:00 vahetati kontakte ning jagati ka juba varem teostatud ja õnnestunud projektide materjale, et aidata üksteisel samas tempos edasi liikuda. Korraldajad otsustasid ka järgmise aasta sügiseks leida võimalused sarnase tunnustamissündmuse korraldamiseks.


KUUSALU 22.11.2014

Taaskord oli võimalus Lastevanemate Liidu ja Hasartmängumaksu nõukogu abil korraldada Kuusalu vallas üks vahva perepäev. Perepäeva formaat jäi samaks nagu 2013. aasta sündmusel.

2014. aastal toimus 2 loengut täiskasvanutele, samal pakuti lastele mitmekülgseid ja arendavaid tegevusi. Et lapsevanemad saaks muretsemata loengus olla, aga lapsed oleks hoitud, oli meil kutsutud lastele terveks ürituse ajaks päevajuht.

Perepäev toimus Kuusalu koolimajas ja Kuusalu spordikeskuses. Sel aastal oli hea võimalus kaasata organiseerimiskomisjoni erinevate Kuusalu valla haridusasutuste hoolekogude esindajad: Kiiu lasteiaed, Kuusalu lasteaed, Kuusalu kool, Kolga kool, Kolga lasteaed. Meie eesmärk oli taaskord koondada valla väiksemate koolilaste kogukonnad: algklassilapsed, lasteaedade koolieelikud ning nende vanemad. Teretulnud olid muidugi ka kõik teised huvlised.

Loengud sel korral olid: Kristiine Vahtramäe “Unistuste puu, väärtuskasvatusest kodus” ning Astrid Randoja “Meedia ja eelkooliealine laps – mida võiks lapsevanem teada”. Loengutes said lapsevanemad ka ise kaasa rääkida, grupis tööd teha ja ühiselt arutleda.

Vanematele enam kui kolm tundi kestvate longute ajal pakkusime lastele võimalust hüpata batuudidel, vaadata teadusteatri etendust ning koos päevajuhiga erinevate arendavate mängude mängimist.

Sel korral tuli meie üritusele veelgi rohkem rahvast kui 2013 aastal, registreerumislehel märkis end üles ca 200 inimest (lapsed, vanemad, vanavanemad), kuid korraldajate hinnangul kõik end kirja ei pannudki. Seega arvame, et meie üritust külastas sel aastal umbes 250 väikest ja suurt inimest.

Lõunaks pakuti kõigile suppi ja kringlit ning loengutepäeva ja laste trallitamise lõpetas 40 minutiline esinemine Birgit Õigemeelelt. Ka sel aastal oli perepäev kõigile osalejatele tasuta.

Saime pärast üritust päris palju positiivset tagasisidet – meeldisid nii loenguteemad, kui ka teadusteater. Südamlik Birgiti esinemine tegi enne jõuluaega nii laste kui lastevanemate südamed soojaks.

Perepäeva peakorraldaja Helena Aug: “Kahel aastal ürituse korraldamise järgselt saan öelda, et sel aastal sujus ürituse korraldus veelgi paremini kui 2013 aastal. 2013 ei osanud me veel oodata, keda meie perepäev võiks huvitada ja kes kohale tuleb. Sel korral juba erinevate haridusasutuste hoolekogu liikmed teadsid, millise üritusega tegemist on ja olid oma jõu ja nõuga abiks. Saime ürituse, mis sujus rahulikult, kes soovis, jõudis kõike vaadata, kuulata ja jälgida. Lapsed sõid suppi kiidusõnu lausudes ning igaüks, kes soovis, sai teha ka pildi Birgitiga.”