PROJEKTID 2015

2015. aastal toetas Hasartmängumaksu Nõukogu ainult üht ELVL-i esitatud projekti – Ülo Vooglaiu loome avaldamine ja arhiveerimine – projekti tulemusena ilmus 26.08.2015.a Ivar Tröneri koostatud mälestusteos “Ülo Vooglaid – Aeg ja Vaim”

YV_raamatu_kaas


Heaoluküsitlus

Eesti Lastevanemate Liidu eesmärk on koostöös paljude Eesti kohalike omavalitsustega käivitada regulaarne ning metoodiliselt usaldusväärne heaoluküsitlus.

Protsessiga alustasime 2015. aastal, mil monitooringus osales 2450 inimest 29 omavalitsusest üle Eesti. 2015. aasta eelmonitooringu valmis osalesid üksused: Raplamaa, Võrumaa,  Valgamaa. Tänaseks on uuringus osalemise soovi avaldanud veel 68 omavalitsusüksust, kel möödunud aastal eelmonitooringus osaleda ei õnnestunud.

Metoodika põhineb Satisfaction with Life Scale (SWLS) metoodikal. Uuringu tagasisidestus mõõdab laste ning laste heaoluga seotud osapoolte (lapsevanemad, õpetajad, omavalitsuste tugitöötajad jne) hinnanguid ja objektiivseid andmeid. Metoodika toob välja Eesti elanike endi subjektiivsed hinnangud heaolule ja kogetud vaesusele, samuti annab ta ülevaate teenuste ja heaolu kättesaadavuse ning kvaliteedi ebavõrdsuse kohta regionaalses ulatuses.

Sellekohased andmed võimaldavad adekvaatselt kirjeldada eelneva mõju laste ja perede vaesusmustri kujunemisele. Lisaks diagnoosib metoodika täpsemalt ääremaastumise ja vaesuse mõju nii peredele, lastele kui ka elanikkonnale üldiselt. Monitooringu eesmärk on tõhustada adekvaatse teabe abil kohalike omavalitsuste vastustust ja solidaarust laste ja perede heaolu tõstmisel ning toetada positiivset vanemlust väärtustavate hoiakute levikut omavalitsuse tasemel.

Seega on monitooringu  peatähelepanu nii perede kui ka mistahes valdkonnas lastega kokku puutuvate spetsialistide teadlikkuse tõstmisel. Projekti sihtgrupp ja kasusaajad on kohalikud omavalitsused, koolide ja lasteaedade töötajad, õpilased, lapsevanemad ning sotsiaal- ja haridussüsteemi erinevad osapooled.