ÜLO VOOGLAIU BIBLIOGRAAFIA

Projektijuht Ivar Tröner (ivar_troner@hotmail.com):

Projekti sisuks oli säilitada Ülo Vooglaiu sotsiaalteaduslik pärand ning korrastada sellekohased arhiivimaterjalid.

Projekti läbiviijate eesmärk on teha sotsiaalteadlase Ülo Vooglaiu pärand  uurijatele kättesaadavaks.

Projekti käigus digitaliseeriti Ülo Vooglaiu sotsiaalteaduslik käsikirjaline pärand. Koostati  tööde nimekiri  1959.–2015. aastate kohta.

Käsikirjaline pärand digitaliseeriti arvutis loetavateks tekstifailideks PDF formaadis.

Ülo Vooglaiu sotsiaalteadusliku loome uurimine ning süstematiseerimine  ei ole oluline  ainult Eesti sotsiaaltöö, hariduse, sotsioloogia või  käitumisteaduste kontekstis, see on tervikuna oluline Eesti kultuuriloos.

Sihtgrupp: Eesti avalikkus, sotsiaalteadustega, sh. sotsiaaltöö, psühholoogia, sotsioloogia ning teiste sidususerialadega tegelevad teadlased, uurijad, huvilised ja praktikud.

Projekti teostajate põhiline eesmärk oli süstemaatiliselt läbi töötada, osaliselt digitaliseerida ning arhiveerida  Ülo Vooglaiu sotsiaalteaduslik pärand, mis hõlmab perioodi  1959.–2015. aastad. Koostati Ülo Vooglaiu  tööde nimekiri nii ajakirjanduses kui ka käsikirjas ilmunud loomest ning teostatakse osaline käsikirjade sisestamine. Tööde nimekiri hõlmab perioodi aastatel 1959.–2015. a.

Projekti tulemusel süstematiseeriti, digitaliseeriti ning  sisestati TRÜ sotsioloogia- labori ja Ülo Vooglaiu teadustöö sotsiaalteaduste  konteksti kuuluv informatsioon.

Oluline on teha Ülo Vooglaiu pärand uurijatele kättesaadavaks ning säilitada süstematiseeritud kujul Eesti Kirjandusmuuseumis. Ülo Vooglaid on käsitlenud sotsiaaltööle ja haridusteooriale olulisi võtmeteemasid, nagu hälbesotsioloogia, marginaalsus, vaesus, lapse areng jne., tema loometöös on leidnud käsitlust lastega ning kitsamalt lastekodudega ja sotsiaalteadusega seotud teemad. Ülo Vooglaiu pärandis on silmapaistval kohal sisuline töö teiste sotsiaalteadlastega, oluline on akadeemiline ning elulooline info.

Ülo Vooglaiu Tartu Riikliku Ülikooli sotsioloogialabori aegne sotsiaalteaduslik loome sisaldab konspekte, märkusi, kirjavahetusi, loengu- ja esitlusmaterjale. Prof. Vooglaiu siiani veel korrastamata loome on tänaseks laiali erinevates institutsioonides või (era)arhiivides, milles leidub kirjavahetusi, konspekte, uuringute  ülevaateid  ning  fotokoopiaid.

Teadlase ja õppejõu prof. Ülo Vooglaiu kogu mahuka loometöö kättesaadavaks tegemine on oluline  Eesti ühiskonnale, kultuuri- ja teadusvaldkonnale tervikuna. Projekt on teostatud hetkel osaliselt ja kohe on ilmumas Ülo Vooglaiu loomest teine teos.

http://www.sejs.ee/ilmumisel.html